Home

Mărimi caracteristice mişcării oscilatorii

Oscilatorul mecanic

Oscilatii intretinute

Unde mecanice

Test interactiv

Glosar de termeni

Pendulul gravitational

Pendulul gravitaţional este format dintr-un punct material de masă m suspendat de un fir subţire uşor şi foarte puţin extensibil de lungime L.

Poziţia de echilibru a pendulului este la verticală. Deplasat lateral şi apoi lăsat liber oscilează īn plan vertical sub acţiunea forţei de greutate. Traiectoria descrisă este un arc de cerc.

Forţa de readucere īn poziţia de echilibru are modulul:               

F = Gt = G sin, unde G este greutatea punctului material şi      = elongaţia unghiulară.

Deoarece forţa de revenire nu este proporţională cu , nu este de tip elastic, iar oscilaţia pendulului nu este armonică. Nu se poate vorbi de perioadă proprie de oscilaţie a pendulului. Oscilaţiile lui nu sunt izocrone – două oscilaţii cu amplitudini diferite au perioade diferite.

Pentru unghiuri mici: < 6o, sin F = mgsinmg.

Aplicăm legătura dintre unghiul la centru, arcul subīntins şi rază: x = L, unde   x = lungimea arcului de cerc. Din această relaţie  =  şi īl īnlocuim īn expresia forţei de revenire: F = = kx.

Pentru oscilaţii de mică amplitudine forţa de revenire este de tip elastic şi mişcarea pendulului este oscilatorie armonică.

Folosim expresia perioadei pentru pendulul elastic:

Obs.    

  perioada pendulului este independenta de masa sa.

  pendulul poate fi folosit la măsurarea timpului

  deoarece L şi T pot fi măsurate, pendulul poate fi folosit la determinarea acceleraţiei gravitaţionale;

  pendulul gravitaţional nu are perioadă proprie de oscilaţie;

  oscilaţiile pendulului nu sunt izocrone (două oscilaţii cu amplitudini diferite au perioade diferite)

 

Legile pendulului:

1.      Perioada este direct proporţională cu ;

2.      Perioada este direct proporţională cu ;

 

3.      Perioada nu depinde de elongaţia unghiulară.

     

 Back Next

cornelia.bitoaica@gmail.com Prof. Cornelia Doina Bitoaica - Grupul Scolar Industrial "Gh. Asachi", Bucuresti