Home

Mărimi caracteristice mişcării oscilatorii

Oscilatorul mecanic

Oscilatii intretinute

Unde mecanice

Test interactiv

Glosar de termeni

Mişcarea unui punct material care se repetă la intervale de timp egale se numeşte mişcare periodică.

În această mişcare corpul se deplasează mereu pe aceeaşi traiectorie.

Mişcarea oscilatorie    

se realizează simetric faţă de poziţia de echilibru;

are loc între două poziţii limită situate de o parte şi de alta a poziţiei de echilibru;

este mişcarea periodică a unui sistem fizic care se efectuează de o parte şi de alta a poziţiei de echilibru;

Dacă sistemul parcurge traiectoria complet şi înr-o parte şi în cealaltă a poziţiei de echilibru spunem că efectuează o oscilaţie completă.

Mărimi fizice caracteristice:

Perioada – reprezintă timpul necesar efectuării unei oscilaţii complete                            

            , unde t – timpul, n – numărul de oscilaţii

 

            [T]SI = 1 s

Frecvenţa – reprezintă numărul de oscilaţii efectuate în intervalul de timp

            ,            Hz = Hertz         Legătura dintre perioadă şi frecvenţă este:  sau  sau

Elongaţia – reprezintă distanţa faţă de poziţia de echilibru la care se află oscilatorul la un moment dat

            (x sau y)

            [x]SI = [y]SI = m (metrul)

Amplitudinea – reprezintă elongaţia maxima, se notează cu A si se măsoară in metri.

            A = ymax

Ecuaţiile miscarii oscilatorii armonice. Reprezentarea vitezei si acceleraţiei.

Ecuaţia elongaţiei:

, ymax = A

Ecuaţia vitezei:

, (viteza maxima)

Ecuaţia acceleraţiei:

, (acceleraţia maxima)

- faza iniţiala a miscarii = valoarea fazei la momentul iniţial t = 0 (se măsoară in radiani)

- faza miscarii oscilatorii (se măsoară in radiani)

[v]SI = m/s;       [a]SI = m/s2                                                                                                        

Next

cornelia.bitoaica@gmail.com Prof. Cornelia Doina Bitoaica - Grupul Scolar Industrial "Gh. Asachi", Bucuresti