Home

GLOSAR DE TERMENI ILUSTRAT

Oscilatorul mecanic

Oscilatii intretinute

Unde mecanice

Test interactiv

Glosar de termeni

Pendul - 1) pendul matematic – punct material care efectuează sub acţiunea forţei de greutate o mişcare oscilatorie fără frecare pe o curbă sau suprafaţă. Poate fi realizat aproximativ sub forma unei mase grele de dimensiuni mici suspendate de un punct fix printr-un fir practic inextensibil. Perioada T a oscilaţiilor pendulului este proporţională cu rădăcina pătrată din lungimea firului l, împărţită la acceleraţia g de cădere liberă:   .  2) pendul fizic – corp greu care efectuează sub acţiunea forţei rezultante o mişcare oscilatorie în jurul unui ax fix care nu

trece prin centrul de greutate al corpului.

Perceperea sunetului - sunetele percepute de ureche pot fi în egală măsură plăcute sau neplăcute. Când forma undei sonore se repetă periodic, sunetul este considerat, de obicei, plăcut. Când forma undei nu se repetă şi nu este periodică, sunetul este considerat ca fiind zgomotos. Fiecare sunet în parte are  putere şi armonie proprie şi în special sunetele muzicale sunt produse de unde staţionare.

Perioada - intervalul de timp în decursul căruia mărimea variabilă efectuează un ciclu complet al variaţiei sale şi ia valorile iniţiale. În procesele oscilatorii perioada este timpul T  al unei oscilaţii complete. Perioada este invers proporţională cu frecvenţa v a oscilaţiilor (numărul de oscilaţii pe secundă). T=1/v.

Presiune sonoră -  presiunea exercitată de unda sonoră incidentă pe perete. A fost studiată de P.N. Lebedev şi V.I. Altberg în 1903.

Principiul lui Huygens - metodă aproximativă de calcul a propagării undelor. Afirmă că fiecare punct al undei poate fi privit ca o sursă independentă de unde. Suprafaţa care înfăşoară undele emise de la toate punctele undei iniţiale în direcţia propagării ei, reprezintă o undă deplasată în noua poziţie.

Principiul suprapunerii - dacă într-un punct se produce suprapunerea  a două sau mai multe unde (ceea ce înseamnă că două sau mai multe unde se unesc), mişcarea rezultată este egală cu suma mişcărilor (pozitive sau negative) fiecărei unde în parte.

Puncte nodale - punctele în care interferenţa destructivă are loc în continuu şi care sunt puncte de minimă perturbare, adică puncte în care un maxim  întâlneşte un  minim sau  comprimarea se suprapune cu dilatarea. Linia nodulară este linia care constă în întregime din noduri. În funcţie de unde, liniile nodale pot indica, de pildă, apele liniştite, sunetele slabe sau întunericul.

Punctul de echilibru -  poziţia în jurul căreia  oscilează, de ex: poziţia de echilibru a unui pendul este când acesta se află în poziţia verticală. De obicei, acest punct este considerat poziţia iniţială.

cornelia.bitoaica@gmail.com Prof. Cornelia Doina Biţoaică - Grupul Şcolar Industrial "Gh. Asachi", Bucureşti