Home

GLOSAR DE TERMENI ILUSTRAT

Oscilatorul mecanic

Oscilatii intretinute

Unde mecanice

Test interactiv

Glosar de termeni

Ecoul - unda sonoră care s-a reflectat de pe o suprafaţă şi se percepe după sunetul original. Ecourile – undelor ultrasonore – sunt adesea utilizate la localizarea corpurilor şi la determinarea poziţiei lor exacte (prin măsurarea duratei de reîntoarcere la sursa ecoului). Această tehnică are numeroase denumiri, cu toate că diferenţele dintre ele sunt nesemnificative. Un exemplu este scanarea ultrasonoră. Altele ar fi sonda cu ecouri şi sonarul, ambele având utilizări marine (sonda cu ecouri se referă la utilizarea ecoului pentru măsurarea adâncimii apei de sub vas, iar sonarul  foloseşte ecourile pentru detectarea corpurilor aflate sub apă).

Ecolocaţia - descrie modul prin care animalele utilizează ecouri pentru găsirea prăzii sau pentru evitarea obstacolelor în întuneric.

Efectul Doppler - schimbarea frecvenţei de oscilaţie a undelor atunci când observatorul şi sursa undelor (sonore, luminoase) se mişcă unul faţă de celălalt. Dacă distanţa dintre acestea este în scădere, se aude un sunet de frecvenţă mai mare decât cea produsă în realitate. Dacă distanţa creşte, se aude un sunet de frecvenţă mai joasă. Prezis de C. Doppler în anul 1842. Efectul Doppler are o mare importanţă pentru determinarea vitezei stelelor.

Energia cinetică - energia mişcării mecanice a corpurilor sau a sistemelor de corpuri. Energia cinetică a unui corp care se mişcă prin translaţie este egală cu jumătate din produsul masei corpului şi pătratul vitezei. Energia cinetică a unui corp solid care se roteşte este egală cu jumătate din produsul dintre momentul de inerţie al corpului faţă de axa de rotaţie şi pătratul vitezei sale unghiulare. Energia cinetică a unui sistem de corpuri este egală cu suma energiilor cinetice ale tuturor corpurilor din sistem.

Energia de undă - energia asociată cu acţiunea undei. De exemplu, energia unei unde de apă este compusă din  energia potenţială gravitaţională şi  energia cinetică a moleculelor de apă.

Energia mecanică - tipurile de energie asociate cu încărcarea electrică şi mişcarea continuă a sarcinilor electrice (curentul). Împreuna, ele formează energia electromagnetica.

Energia potenţială - Energia de interacţiune a maselor, a sarcinilor electrice, etc. determinată de poziţia lor reciprocă în spaţiul şi condiţionată de prezenţa unui câmp fizic care leagă corpurile. Prin schimbarea poziţiei corpurilor în interacţie, de exemplu în câmpul forţelor de greutate, energia potenţială trece în energia cinetică sau apare pe seama energiei cinetice.

cornelia.bitoaica@gmail.com Prof. Cornelia Doina Biţoaică - Grupul Şcolar Industrial "Gh. Asachi", Bucureşti