Home

Aplicaţii

Oscilatorul mecanic

Oscilatii intretinute

Unde mecanice

Test interactiv

Glosar de termeni

1. Un oscilator armonic liniar de masă m = 1kg are legea de mişcare: . Să se afle toate mărimile caracteristice.

2. Un oscilator armonic cu amplitudinea oscilaţiei de  se află la 0,01s de la Ónceperea oscilaţiei la o depărtare de  de poziţia de echilibru Ón care s-a găsit la momentul iniţial. Să se calculeze:

a)      pulsaţia oscilatorului;

b)      perioada oscilaţiei;

c)      frecvenţa oscilaţiei;

d)     viteza oscilatorului Ón poziţia dată;

e)      acceleraţia oscilatorului Ón poziţia dată.

3. Legea de mişcare a unui oscilator are forma:. Calculaţi:

a)      Amplitudinea oscilatorului;

b)      Faza iniţială a oscilaţiei.

4. Valorile maxime ale elongaţiei şi vitezei unui punct material care efectuează oscilaţii armonice sunt xmax=10 cm, respectiv vmax=20 cm/s. Să se determine pulsaţia mişcării şi acceleraţia maximă a punctului material.

5. Valorile maxime ale vitezei şi acceleraţiei unui punct material care efectuează oscilaţii armonice sunt vmax= 10 cm/s, respectiv amax= 100 cm/s2. Să se determine amplitudinea şi pulsaţia mişcării punctului material.

 

cornelia.bitoaica@gmail.com Prof. Cornelia Doina Biţoaică - Grupul Scolar Industrial "Gh. Asachi", Bucuresti